UA +380 (95) 541 83 09 (viber), UA +38 (44) 362 00 47, PL + 48 61 111 00 38
biuro@workeuropa.pl

USŁUGI

PRACOWNIK

Rozpocznij pracę w Polsce z naszą firmą i ciesz się nowymi kwalifikacjami

PRACOWNIK TYMCZASOWY

Zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie przez Agencję Pracy Tymczasowej by świadczyć w określonym czasie pracę u Pracodawcy Użytkownika.

UMOWA O PRACĘ/ UMOWA ZLECENIE

Agencja Pracy Tymczasowej zawiera umowę o pracę lub umowę zlecenie z Pracownikiem Tymczasowym. Agencja posiada dwa rodzaje umów: umowa na czas określony lub na czas wykonywania pracy.

UBEZPIECZENIE PRACOWNICZE

Pracownik Tymczasowy podpisując umowę z Agencją Pracy Tymczasowej jest objęty takim samy ubezpieczeniem jak wszyscy pracownicy pracujący w Polsce.

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA

W umowie o pracę lub umowie zlecenie zawartej pomiędzy Agencją a Pracownikiem Tymczasowym jest ustalona stawka wynagrodzenia za wykonaną pracę, wypłacana 10-tego dnia każdego miesiąca.

FORMALNOŚCI

Pracownik Tymczasowy przed przystąpieniem do pracy powinien odbyć szkolenie BHP i zrobić wstępne badania lekarskie.

PRACODAWCA UŻYTKOWNIK

Pracownik na rzecz Pracodawcy Użytkownika wykonuje pracę nie zawierając z nim umowy o pracę lub umowy zlecenie. Pracownik korzysta z praw przysługujących z danej firmy.

WAŻNE DLA PRACOWNIKA

PRACA

Legalną stałą lub tymczasową pracę w Polsce poprzez sprawdzone oferty pracy u polskich pracodawców.

DOKUMENTACJA

Pomoc w wypełnianiu dokumentów oraz przekazanie szczegółowych informacji dotyczących warunków zatrudnienia.

KONTAKT

Kandydat przez cały okres wykonywanej pracy u Pracodawcy ma stały kontakt z naszą firmą.

OFERTY PRACY

Przedstawienie oferty pracy Kandydatowi oraz warunków danej oferty.

KONTAKT Z PRACODAWCĄ

Kontaktujemy się z pracodawcą w celu przedstawienia Kandydata na dane stanowisko.

KONTAKT Z KANDYDATEM

Informujemy w wolnym miejscu pracy i umawiamy Kandydata z pracodawcą.

DOKUMENTACJA

Kandydat przyjeżdża do firmy. Firma wypełnia z Kandydatem dokumentację oraz podpisuje umowę o pracę lub umowę zlecenie.

ROZPOCZĘCIE PRACY

Kandydat zostaje wysłany do pracodawcy, który przekazuje mu warunki współpracy. Zazwyczaj tego samego dnia Kandydat rozpoczyna pracę.